Skip links

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló, fogyasztó, felhasználó az www.synaptx.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81. § alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve használója kíván lenni a Webáruházunknak, weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Üzemeltető adatai

Cégnév: Synaptx Bt.
Székhely: 8719 Böhönye Fő u. 5.
Adószám: 21459179-2-14
Közösségi adószám: HU21459179
Cégjegyzékszám: 14-06-306519
Szerződés nyelve: Magyar
Email: web@synaptx.hu
Kapcsolattartó
: Simon Tibor
Központi telefonszám: +36 70 50 40 318
Számlaszám: 10700172-66857394-51100005

 

Weboldalunk fő tevékenységei: Weboldal bérlés szolgáltatások, Weboldalak készítése, Web-Tárhely szolgáltatások, Rendszergazdai szolgáltatások.

 

Weboldalunk általános működése és jellemzői

 • Weboldalunk cookie-kat használ, melyek a weboldal használatát segítik elő. A cookie-k elfogadására, vagy megtiltására weboldalunk nyitó oldalán a láblécben van lehetőség.
 • A weboldalon nem gyűjtünk és nem tárolunk személyes adatokat.
 • Ügyfeleink, látogatóink nem tudnak kommenteket, hozzászólásokat vagy megjegyzéseket elhelyezni a weboldal részein, aloldalain, képek vagy szöveges tartalmak mellett, alatt.
 • Weboldalunkon nem üzemel webshop, így online vásárlásra lehetőség nincsen.
 • Kapcsolatfelvétel kizárólag telefonon, emailben vagy árajánlatkérő űrlap használatával lehetséges. Az Email-ben megküldött adatokat csupán szerződéskötésig, vagy szerződéskötés nélkül maximum 6 hónapig tároljuk el levelezési fiókunkban, ezt követően törlésre kerülnek. Amennyiben nem kötött velünk szerződést, de előbb kérné adatai törlését, úgy erre az email címre küldjön nekünk egy email-t, melyben az adatok azonnali törlését kéri: web@synaptx.hu
 • Sikeres szerződés kötés esetén, az adatok átkerülnek a szerződésre, melyet a fotózás elvégzéséig őrzünk meg, ezt követően cégünk irattári archívumába kerülnek melyet 5 évig őrzünk meg. Ezt követően iratmegsemmisítőben megsemmisítjük azt.
 • Cégünk a weboldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

 

Email, vagy Árajánlatkérő űrlap használata

 • Email címeink vagy Árajánlatkérő űrlapok kizárólag a kapcsolatfelvételt és az árajánlatkérés megkönnyítését szolgálják.
 • Emailben, vagy az árajánlatkérő űrlapokban megadott adatokat weboldalunk nem tárolja el, azokat kizárólag központi email címünkre továbbítja: web@tsphoto.hu
 • A megküldött adatokat kizárólag a kapcsolattartásra használjuk fel.
 • Amennyiben az árajánlatkérés után, maximum 1 hónapon belül nincs szerződés kötés, úgy korábban megküldött adatok törlésre kerülnek.
 • Szerződéskötés esetén cégünk az ügyfelek emailben megküldött adatait kizárólag a szerződéskötésig tárolja el email fiókjában, azt követően törlésre kerülnek.

 

Árképzés

Cégünk nem dolgozik fix csomag árakkal, minden megbízásra egyedi árat készít ügyfeleinek. Az árak kialakításához egy igényfelmérést készítünk, mely alapján egy személyre szabott árajánlatot küldünk.

 

Foglalás

Szolgáltatásaink kizárólag aláírt szerződéssel érhetők el ügyfeleink számára. Nem kötünk szerződést szóban. Szerződéskötéskor 30% előleggel dolgozunk. Az előleget a végső ajánlati árból levonjuk.

 

Elkészített weboldalak referálása

Cégünk fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés szerint az elkészített weboldalakat saját referenciájaként felhasználhatja az alábbi médiákban:

 • Facebook
 • Instagram
 • Google+
 • Google cégem
 • Pinterest
 • Twitter
 • Tumblr
 • Reklám célú hirdetéseinkben

 

Domain név és tárhely meghosszabbítása

Cégünk a domain nevek lejáratát megelőző 30-60 napban felveszi ügyfelével / domain tulajdonosával a kapcsolatot, hogy tájékoztassa a domain név lejáratáról és annak hosszabbítási lehetőségeiről. Ekkor ügyfelünk eldöntheti, hogy kíván-e élni a domain név hosszabbításával, vagy sem. Amennyiben a domain hosszabbítás mellet dönt, úgy azt cégünk meghosszabbítja. Megszüntetés esetén a domain név a már korábban igényelt és fizetett időtartamig, azaz a lejárat pontos dátumáig működőképes marad, majd azt követően automatikusan megszűnik.

Tárhely szolgáltatás esetén ügyfelünk tárhelyét automatikusan hosszabbítjuk minden év január 1. napján. A hosszabbításról számlát állítunk ki, melyet elektronikus formában, Emailben küldünk ki.

 

Elállás joga

Szerződés kötést követően ügyfelünknek joga van elállni attól a szerződésben foglaltak szerint. Elállás esetén a szerződés kizárólag írásban mondható le cégünk központi email címére történő Email küldéssel: web@synaptx.hu

 

Domain / Email (weboldal / email) tárhely lemondása

A domain tárhely funkciója a weboldal elhelyezése szerverünkön, a tárhely nem csak a weboldal működéséhez elengedhetetlen, de az Email szolgáltatások is kizárólag tárhely szolgáltatással működhetnek. Így ez a kettő szolgáltatás egynek tekinthető. A domain tárhely jellegéből fakadóan több összetevőből áll. Ügyfelünknek joga van a tárhely szolgáltatását lemondani, minden év december 1.-ig cégünkhöz eljuttatott írásos lemondó nyilatkozatban, email címünkre történő megküldéssel: web@synaptx.hu

A lemondást követően a domain név tárhely szolgáltatás 30 napon belül, de legkésőbb a következő év január 1. napján megszűnik, ez alatt az időszak alatt ügyfelünknek gondoskodnia kell a tárhelyen tárolt adatok elköltöztetéséről, lemásolásáról, biztonsági mentéséről. Cégünk nem vállal felelősséget a domain név megszűnését követően a tárhelyen maradt adatokért.

A felmondást követő 30 napban ügyfelünknek joga van visszavonni a felmondást emailben.

 

Panaszok kezelése

Cégünk a panaszról jegyzőkönyvet készít és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrzi. Cégünk a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben panaszra az cégünk elutasító választ ad, azt írásban meg fogja indokolni. Cégünkkel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

 

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Ügyfeleink adatkezelése

 • Ügyfeleinktől kizárólag az alábbi adatokat tároljuk
  • Kapcsolattartó neve
  • Email cím
  • Telefonszám
  • Cégnév
  • Adószám
  • Cégjegyzékszám
  • Cég számlaszáma

Adatok törlése

Amennyiben Ön ügyfelünk, és nem szeretné, hogy a fenti adatokat tároljuk cégéről, kérjük hívja az alábbi telefonszámot és kérje adatai törlését: +36 70 50 40 318 vagy írjon cégünk email címére: web@synaptx.hu – és az adatokat 10 napon belül töröljük.

Ez a weboldal cookie-kat használ az Ön webes élményének javítása érdekében.
Home
Account
Cart
Search